soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD/MI Semester 1

soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD. Klik Tombol DOWNLOAD di akhir postingan untuk mendownload soal secara utuh .


I. wenehana tandha ping (X) aksara a, b, utawa c kanggo wangsulan kang bener!

 wacanen kanthi premati!
siti aisah
saiki aku kelas siji
aku sekolah ana sd banyusri
omahku ing ngawen
kancaku yen ngundang aku siti

1. jenengku ....
a.  siti aisah
b.  surti aisah
c.  suti aisah
2. siti aisah saiki kelas ....
a.  loro
b.  siji
c.  telu
3. omahe siti aisah ing ....
a. ngomah
b. banyusri
c.  ngawen
4. kaleng ditendhang mak klonthang, yen piring pecah mak ....
a.  prok
b.  pyar
c.  klinthing
5. meong-meong iku swara ....
a.  wedhus
b. jago
c.  kucing

II. isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi bener!
1. omahe budi ing salatiga jln. anggrek no 8
omahe budi ana jalan ....
2. umi didhawuhi bu guru nyapu, umi banjur ....
3. pak guru : ran yen mulih sekolah napa?
rani : menawi wangsul sekolah kula terus makani ayam.
Pacelathon ing ndhuwur sing makani pitik yaiku ....

bango karo yuyu
                mangsa ketiga kali-kali wis asat
                iwak lan yuyu bingung nasibe
                bango teka arep nulungi, iwak lan yuyu manut
                bango banjur mindhake iwak
                nanging iwak mau malah dimangsa bango

4. tokoh crita ing dhuwur yaiku ....
5. sing diapusi bango yaiku ....


demikian soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD/MI Semester 1

Berlangganan update artikel terbaru via email:

edited-image_1

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel