Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 1 semester 1 K13 beserta Kunci Jawaban

selamat datang, kumpulan soal disini akan memberikan contoh Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 1 semester 1 K13 beserta Kunci Jawaban, berikut ini


Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 1 semester 1 K13

PETUNJUK KHUSUS :
I.         Wenehana tandha (x) ing aksara a, b, c utawa d ing sangarepe pratelan kang bener!

1.   Embek-embek iku swara …
      a. sapi
      b. wedhus
      c. jangkrik
2.   Swara kewan iki yaiku …
      a. kukuruyuk         b. petok-petok         c. meong-meong
Cara mengetahui ukuran ayam jago atau ayam aduan
3.   Ompreng tiba swarane …
      a. bug
      b. klothak
      c. krompyang
4.   Kring-kring iku swara …
      a. bel
      b. telpun
      c. bedhil
5.   Sandangan sing wis disetrika dilebokake ana l_m_ri.
      Aksara kang trep kanggo njangkepi tembung ing dhuwur yaiku …
      a. a lan u
      b. e lan a
      c. a lan e
6.   Tembung ing ngisor iki sing nduweni makna yaiku …
      a. lakus
      b. kulas
      c. sulak
7.   Gambar iki yaiku … 
      a. irung         b. kuping        c. tangan               
http://4.bp.blogspot.com/-SyNDw2R9Pq8/TwrfrWrHuNI/AAAAAAAAACA/po7lk3LOApI/s1600/hdng.jpeg                      
Wacanen kang patitis tembang ing ngisor iki banjur jawab pitakon nomer 8-14 !
          Kupu Kuwi
Kupu kuwi dakencupe
Mung mabure ngewohake
Ngalor ngidu, ngetan bali ngulon
Mrana mrene mung saparan-paran
Sapa bisa ngencupake
Teka mencok ceblok
Banjur mabur kleper

8.   Irah-irahan tembang ing dhuwur yaiku …
      a. kupu kuwi
      b. kupu mabur
      c. kupu menclok
9.   Kewan sing ana ing tembang kuwi yaiku …
      a. manuk     b. tawon    c. kupu-kupu
       http://3.bp.blogspot.com/-WgLLq5Ykgbo/VUsEoXmROvI/AAAAAAAAHjc/wYMU1i7YZvY/s1600/gambar%2Bkupu%2Bkupu%2B(1).png                                      
10. Kupu kuwi kewan sing bisa …
      a. menek
      b. mlaku
      c. mabur
11. Kupu gawene menclok ana ing …
      a. pager
      b. kembang
      c. omah12. Ngalor ngidul, ngetan bali … .Tembung kang trep kanggo njangkepi ukara kuwi yaiku …
      a. ngulon
      b. ngalor
      c. ngidul
13. Banjur mabur kleper. Tembung banjur nduweni teges …
      a. lagi
      b. terus
      c. leren
14. Tembang ing dhuwur kalebu tembang …
      a. macapat
      b. dolanan
      c. gedhe
Wacanen kang patitis banjur jawab soal no 15-20.
              Manuk Betet lan Emprit
Biyen manuk emprit sregep golek pangan.
Pangane dadi siji, akeh brayate lemu-lemu.
Manuk bethet kesed golek pangan.
Senenge ngrusuhi lan njaluk mangan emprit.
Suwe-suwe emprit ora trima.
Bethet lan emprit pada padudon lan gelut.
Emprit pirang-pirang padha ngroyok bethet.
Cucuke bethet sing ngisor tugel.
Cucuk sing nduwur bengkong.
Awak abang gubras getih.
Wiwit kedadean iku cucuk bethet bengkong.
Wulu bethet ana sing abang.

15. Sing dhuweni watak becik yaiku …
      a. manuk bethet
      b. manuk thilang
      c. manuk emprit
16. Sing kesed golek pangan yaiku …
      a. manuk bethet
      b. manuk thilang
      c. manuk emprit
17. Cucuke bethet sing tugel yaiku sing …
      a. ngisor
      b. dhuwur
      c. ngisor lan dhuwur

18. Awake bethet abang gubras …
      a. lemah
      b. lumpur
      c. getih
19. Manuk emprit sregep golek pangan. Kosok balene tembung sregep yaiku …
      a. kesed
      b. trampil
      c. ajeg
20. Senengane ngrusuhi lan njaluk pangane liyan iku tumindak …
      a. becik
      b. rekasa
      c. ala 

II.   Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki!
21. Swara kewan iki yaiku ….
. Image result for gambar belalang
22. meong-meong kuwi swarane ….
. 100 Gambar dp bbm kucing lucu dan gemesin 1
23. Ani lagi nyapu latar nganggo sapu sada, swarane ….
24. Prit-prit iku swara ….
Image result for gambar sempritan
25. Ani lan Wati lagi ….
Image result for gambar anak bermain boneka
26. Supaya pinter kudu sregep ….
27. t-i-o-p. Aksara kuwi yen dirakit dadi tembung ….
28. Kuping gunane kanggo ….
29. Aksara kang trep kanggo njangkepi tembung ing ngisor yaiku …                      
b
 e
 b
 k

    
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8tYYSDfEZGUlzQkhadeXkr5zTTlBCAkQAqmPkKHi8xexaOjUNUsvtwL61
30. Bapak lagi nyambut gawe. Nyambut gawe tegese ….
      Image result for gambar ayah bekerja

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanti bener!
31. Apa arane kewan iki lan kepriye swarane?
      Image result for gambar harimau
32. Apa arane gambar kuwi lan apa gunane?
      Gambar Mewarnai Gelas
33. Apa jenenge gambar kuwi lan kepriye swarane?
      Image result for gambar motor
34. Rakiten supaya dadi ukara kang bener!
      a. sekolah-Aku-mangkat.
      b. gedhang-Susi-mangan.
35. Jangkepana ukara ing ngisor iki nganggo tembung pitakon kang trep !
      a. … jenenge adhimu?
      b. … regane sepatumu?

     
Kunci Jawaban Soal Uas Bahasa Jawa semester 1 K13

KUNCI JAWABAN UAS I BAHASA JAWA KELAS I

TAHUN 2016/2017
I.     1. B             6. C            11. B             16. A         
2. A            7. A            12. A             17. A         
3. C             8. A            13. B             18. C         
4. B             9. C            14. B             19. A         
5. B           10. C            15. C             20. C         

II.  21. krik-krik
22. kucing
23. srek-srek
24. sempritan
25. dolanan
26. sinau
27. topi
28. ngrungokake
29. e
30. kerja

III.   31. macan, swarane aum-aum.
32. gelas, kanggo ngombe.
33. montor, swarane ngeng-ngeng.
34. a. Aku mangkat sekolah.
      b. Susi mangan gedhang.
35. a. sapa
      b. pira

Berlangganan update artikel terbaru via email:

edited-image_1

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel